Burrowing Owl, Gilbert Water Ranch, AZ
Long-billed Dowitchers, Gilbert Water Ranch, AZ
Streak-backed Oriole, Gilbert Water Ranch, AZ